سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین کنفرانس سراسری اصلاح الگوی مصرف انرژی الکتریکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

احمد حبیبیان – شرکت برق منطقه ای خوزستان
فاطمه خبازی پور – شرکت برق منطقه ای خوزستان

چکیده:

انرژی یکی از اصلی ترین عوامل برای شکل گیری و پیشرفت جوامع صنعتی بوده ومیزان دسترسی کشور ها به منابع گوناگون انرژی نشانگر پیشرفت وقدرت سیاسی واقتصادی آنان می باشد.قیمت بالای انرژی وهزینه های بسیار زیاد سرمایه ای آن از یک طرف ورشد بی پروای صنعتی شدن جوامع ونیاز روز افزون آنها به انرژِی ازطرف دیگر، کشورها را برآن داشته که برای جلوگیری از مصرف بی رویه وغیر بهینه انرژی وهمچنین کاهش هزینه های تولید وافزایش رفاه عمومی ،بهره وری انرژی را مد نظر قرار دهند اگر چه کشور ما ایران یکی از غنی ترین منابع انرژی جهان است اما استفاده نادرست واتلاف انرژی،خسارت های جبران ناپذیری را به کشورتحمیل می کند که برابر با بودجه عمرانی وبه بیش از ۵میلیارد دلار می رسد. آگاهی از بهره وری انرژی ودرک مفهوم واقعی آن در ارائه الگوی مصرف انرژی واستفاده از انرژی براساس الگوی مصرف، محوری اساسی است با توجه به اینکه درکشور ایران چندین هزار مراکز آموزشی کوچک وبزرگ وجود دارد که مقدار قابل توجهی در فصول مختلف انرژی برق وگاز را مصرف می کنند لذا دراین مقاله چند مرکز آموزشی (دبستان – دبیرستان وهنرستان)مورد بررسی وممیزی انرژی قرارگرفته وسعی شده است با داده های واقعی ضمن آگاهی دادن ،نوع نگرش نیز فنی واقتصادی باشد.