سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

امین حیاتی – کارشناسان ارشد زراعت
شمیده شعبانزاده –

چکیده:

کشور ایران با متوسط نزولات اسمانی ۲۴۰ میلی متردرسال زمره مناطق خشک جهان محسوب میشود تبخیر و تعرق زیاد محدودیت منابع آبی و سایرعوامل توجه بیشتر به مطالعه درمورد روشهای کاهش مصرف آب درکشاورزی از اهمیت بسزایی برخوردار است درک بهتر چگونگی رشد و شکل گیری عملکرد گیاهان زراعی و نیاز ابی گیاه دربهبود کارایی آبیاری اصلاح گیاهان برای استفاده کارآمدتر از آب و درتوسعه مناسب کشاورزی دیم موثر خواهد بود براوردهای انجام شده نشانمیدهد کهکارایی مصرف آب درروشهای نتسی ابیاری دربهترین شرایط بیشتر از ۳۵۰۴۰ درصد نیست درحالیکه درآبیاری تحت فشار افزون بر۷۵ درصد آب زراعی مورد استفاده بهینه قرارمیگیرد بطورکلی نتایج تحقیقات کشاورزی نشان میدهد که راه کارهای عملی مختلفی جهت اصلاح الگوی مصرف آب درکشاورزی وجود دارد از اساسی ترین روشهای اصلاح الگوی مصرف دربخش کشاورزی می توان به اجرای روشهای به زراعی و به نژادی مانند اصلاح روش های کاشت اجرای سیاست تغیر کاربری اراضی درالگوی کشت مبتنی برمزیت نسبی تلاش درجهت کاهش سطح کشت محصولات با مصرف بالای آب مانند برنج و اصلاح و توسعه کاشت گیاهان کم آبخواه اشاره نمود.