سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اصلاح الگوی تولید و مصرف

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی اصغر رجبعلی پورچشمه گز – اعضای هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان کرمان
نادر کوهی –
فرزاد آزادشهرکی –
هوشنگ افضلی –

چکیده:

امروزه تولید و مصرفانرژی از اهمیت بالایی در جوامع مختلفبرخوردار است. زیرا تولید آن با هزینه و انرژی زیاد و مصرف آن نیزبا مشکلات قیمت، سهل الوصول بودن و سطح بالای فناوری استفاده روبرو هستند. استفاده از ضایعاتکشاورزی که عموماً از قیمتی برخوردار نیستند، استفاده ازانرژی تولیدی توسط ضایعات کشاورزی که براحتی دردسترسکشاورزان بوده و از فناوری سنتی وساده ای برخوردار می باشد می تواند تا حد زیادی اصلاح تولید و مصرف انرژی را برای این قشر از جامعه انجام دهد. در این مقاله با استفاده از تجربیات محققان این مقاله، روشهای مختلفتولید انرژی از ضایعاتکشاورزی بصورت مختصر توضیح داده شده و برخی روشهای بکار برده شده که تجربه گردیده توضیح داده شده است