سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: بیست و ششمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی زارعیان جهرمی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
محمد مهدی حسینی بیوکی – دانشگاه تحصیلات تکمیلی صنعتی کرمان
محسن محمدیان – دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

مقاله حاضر به ارائه راهکاری مبتنی بر آنالیز حساسیت شبکه های عصبی به منظور افزایش حد بارپذیری و حاشیه امنیت پایداری ولتاژ در سیستم های قدرت می پردازد. بر این اساس به مدل سازی مسئله پایداری ولتاژ و ارائه راهکاری جهت محاسبه حدبارپذیری به عنوان یکی از شاخص های ارزیابی درجه امنیت سیستم های قدرت از دیدگاه پایداری استاتیک ولتاژ پرداخته شده و به منظور اصلاح الگوی بار شبکه جهت دستیابی به حاشیه امنیت مناسب از روش آنالیز حساسیت شبکه های عصبی استفاده شده است. راهکار ارائه شده به سیستم ۳۰ شینه IEEE اعمال و نتایج به دست آمده حاکی از کارآمدی راهکار ارائه شده می باشد.