سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سهند دانشور – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
هاجر جلیل نژاد – دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

چکیده:

تحلیل پوششی داده ها DEA یک روش غیرپارامتری براساس برنامه ریزی برای ارزیابی عملکرد و تعیین میزان کارایی نسبی مجموعه ای ازواحدهای تصمیم گیری DMU درمقایسه با یکدیگر است درمدل تحلیل پوششی داده ها با جمع خروجیهای ثابت FSODEA) چون خروجی کل تمام واحدهای تصمیم گیری ثابت است برخلاف روشهای کلاسیک DEA واحدهای تصمیم گیری با یکدیگر رقابت می کنند تا رتبه کارایی DMU ی تحت ارزیابی را به کمک سه استراتژی کاهش حداقل کاهش برابر و کاهش متناسب بالا ببرند چون دارنی روش احتمال صفرشدن برخی اوزان وجوددارد ما با استفادها ز انالیز رویه ای و قرار دادن کران بالا برای متغیر ازاد u0 حتی المقدور ازصفرشدن این اوزان جلوگیری می کنیم تا DMUهایی کهروی مرز ضعیف قرار دارند به سمت مرز کارا حرکت کنندودرنهایت انتظار می رود رتبه کارایی DMU ای که با این قسمت ازمرز مقایسه میشود بطور دقیق مشخص و بهبود یابد.