سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس زلزله، سازه و روشهای محاسباتی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

میثم پورعباس بیلندی – دانشجوی کارشناسی ارشد
سیدمرتضی مرندی – استادیار دانشگاه شهید باهنر کرمان
مجتبی قاسمی –

چکیده:

هرساله زلزله های بسیاری با شدت مختلف درنقاط گوناگون جهان اتفاق می افتد درنتیجه این حوادث صدمات جانی و زیان های مالی بسیاری به وجود می آید دراثر زلزله خرابی های سازه ای کلی و جزئی به وجود می آیند با روشهای مختلف می توان مقدار خرابی های زلزله درسازه های مختلف مانند ساختمان ها پلها وجاده ها را کاهش داد کاهش خرابی های کلی درجاده ها میتواند سبب دسترسی زمینی سریعتر به مناطق زلزله زده و کاهش تلفات احتمالی گردد با اصلاح اسفالت میتوان خاصیت ارتجاعی و مقاومت کششی و فشاری آن را افزایش و امکان خرابی کل راه را کاهش دارددراین تحقیق ازپودرشیشه برای اصلاح آسفالت پلیمری و بهبود کارایی آن استفاده شده است نتایج آزمایشگاهی نشان دادند که اصلاح آسفالت می تواند تاچهل درصد مقاومت روسازی را افزایش دهد.