سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علیرضا کارگر – انجمن علمی برق / دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
مریم السادات صالحی –
غلامی –

چکیده:

دیتا فیوژن یک روشی برای ارتباط جمع کردن و همبستگی اطلاعات میب اشد بطور کلی در دیتا فیوژن ها اطلاعات از یک یا چند منبع ورودی واردم ی شود و بعد از پالایش و تجزیه تحلیل اطلاعات نتیجه را بصورت برایند داده ها نشان میدهد دراین روش با ارزیابی های کلی و لحظه ای و تجزیه و تحلیل های متوالی می توانیم از نتایج تخمینهای سیستم اعتماد بیشتری داشته باشیم و درصد اشتباهات در براورد کردن و ارزیابی رخدادها را به شدت کاهش داد. فقدان استانداردهای مهندسی متداول برای سیستمهای دیتافیوژن نقص اصلی برای کامل کردن و استفاده مجدد از تکنولوژی موجود بوده استمادراین مقاله ابتدا به تعریف دیتا فیوژن می پردازیم و سپس سطوح دیتا فیوژن را بررسی می کنیم و درپایان راه کارهای برای تدوین یک استاندارد مهندسی پیشنهاد می کنیم