سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

بهروز یدالله پور – استادیار دانشگاه علوم پزشکی بابل

چکیده:

به یقین حکومت امام علی (ع)، )علیه السلام(، حکومتی ممتاز در همه ابعاد به شمار می رود و تنها حکومتی است که بعد از حکومت پیامبر گرامی اسلام )صلی الله علیه و آله( در همه ابعاد به نشر و تبیین معارف دینی و مبارزه با انحرافات و کج روی ها در حوزه های سیاسی اجتماعی، اقتصادی، دینی و فرهنگی پرداخته است. از آنجا که حاکمان جامعه اسلامی بعد از پیامبر اکرم )صلی الله علیه و آله(، علاوه بر انحراف در ابعاد سیاسی و دینی، در بعد اندیشه وعملکرد اقتصادی نیز دچار انحراف از آموزه های قرآنی کریم و سیره نبوی )ص( شدند، تلاش امام علی )علیه السلام( در دوران حکومت اصلاح ساختار اقتصادی حاکمان پیشین و ارائه الگویی منطبق با قرآن و سیره پیامبر اکرم )ص( در حوزهسیاست های اقتصادی بوده است که با توفیقات فراوانی نیز همراه بوده است.این نوشتار تلاش دارد پس از بیان انحرافات اقتصادی حکومت های خلفا به اصلاحات اقتصادی در بعد نظری و عملی در حکومت امیرالمؤمنین علی )علیه السلام( بپردازد که به نکات زیر در این نوشتار اشارت رفته است: -۱ ارائه سیاست اقتصادی مبتنی بر آموزه های دینی در حفظ کرامت انسانی مبارزه با فاصله طبقاتی و اجرای عدالت و پیروی از حق و تلاش در رشد تولید. -۲ مبارزه عملی با تبعیض، فساد و رانت خواری.-۹ تلاش در جهت عمران و آبادانی. -۹ ساماندهی معیشتی محرومان و ایجاد رفاه برای آنان. ۰-ارائه الگوی ساده زیستی حاکمان و همراهی آنان با نیازمندان