سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی و بین المللی مدیریت بحران در خطوط لوله و تاسیسات

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

آرمان قیسوندی – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور
رضا شاکری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور سنندج
حمید قیسوندی – دبیر آموزش و پرورش شهرستان کامیاران

چکیده:

سوانح و حوادث طبیعی به عنوان یک معضل جهانی به ویژه یکی از مسائل مهم و مبتلا به کشورها و به ویژه کشورمان ایران است که در مجامع بین المللی و انجمن های بشر دوستانه به عنوان یک مشکل جهانی و درد مشترک انسانها و در سیاست گذاری کشورها به عنوان یک مسئله مهم اجتماعی – اقتصادی ، امنیتی و سیاسی تلقی شده است. هر قدر کشوری بتواند در مهار پدیده های مخرب و تأثیر گذار از نابسامانی اقتصادی – اجتماعی و به حداقل رساندن خشارات ناشی از وقوع آنها قوی تر و کارآمد تر عمل کند به بنیه اقتصادی، تأمین و امنیت رفاه و امنیت و عمران کشور کمک نموده است.پدیده مخرب جوی واقلیمی سیل ۳۵% درصد مصائب طبیعی جهان را به خود اختصاص داده است و خسارت ناشی از آن در جهان سالانه بالغ بر میلیادها دلار می شود. درخلال و یا پس از بارندگی شدید مقدار دبی رودخانه به سرعت افزایش یافته و درنتیجه آب از بستر عادی خود سرریز نمود. و دشت سیلابی و مناطق اطراف آن را در بر می گیرد. شهرها نیز از این قاعده مستثنی نمی باشند بروز این پدیده مخرب در شهرها باعث تخریب راهها، منازل مسکونی، اراضی زراعی، باغات ، تلفات انسانی انسانها و . . . . می شود.این مسئله ضرورت آشکارسازی مدیریت بحران سیلاب شهری را روشن می سازد لذا در این راستا و با این امید که گامی هر چند کوچک در زمینه تعریف مدیریت حادثه سیل برداشته باشیم این مقاله بر آن شد تا به تعریف و تشریح مجموعه ای از واژگان و اصطلاحات مطرح در خصوص سیل و سیلاب شهری و مسائل مرتبط بپردازد و با کار بست آن به هما هنگی، تکمیل و همسویی اقدامات کمک نماید