سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

پردیس بهمنی –
صمد سامانیان –

چکیده:

تمدن و فرهنگ شامل تمامی مظاهر مادی و معنوی به جا مانده از انسان در طول تاریخ است . در این رابطه ظروف و لوازمی که مردم در زندگی روزمره استفاده می نمودند اهمیت خاصی در تحقیق در زندگی و فرهنگ ایشان دارا می باشد و با بررسی اندیشه و اعتقادات مردمی که از آن ظروف استفاده می نمودند می توان به چگونگی شکل گیری ظروف دست یافت . در مقاله حاضر تلاش شده است به تبیین تاثیر اندیشه های اسلامی در شکل گیری ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی پرداخته شود . به عبارت دیگر، کار اصلی این مقاله، نمایاندن تجلی اندیشه های اسلامی در شکلگیری و فرم و نقش پردازی ظروف خانگی ایران است. با این حال فرضیه این تحقیق عبارت است از: در طراحی و شکل گیری ظروف خانگی قرون اولیه اسلامی در ایران اندیشه های اسلامی نقش داشته اند . جهت بررسی این فرضیه ، ابتدا به معرفی ظروف خانگی این دوران پرداخته می شود و سپس مبانی شکل گیری این ظروف و اندیشه های اسلامی تحلیل و تبیین می گردد. در نتیجه می توان تاثیر اندیشه های اسلامی را می توان در دو گروه نقوش غیر پیکره ای و نمادهای معنوی طبقه نمود .