سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمد عربشاهی کریزی – عضو هیئت علمی دانشجوی دکتری دانشگاه پیام نور

چکیده:

هدف هر سازمانی دستیابی به کارایی اثربخشی و بهره وری می باشد یکی از ابزارهای بسیار موثر در جهت بهبود بهره وری نیروی کار و د رنهایت بهره وری کل پیاده سازی طرح یا نظام پیشنهاد ها می باشد هدف این طرح درخواست عقاید سازنده یا برنامه های بهبود از کارکنان می باشد تا بتوان فعالیتهای اقتصادی را به نحوی مفید کارا و اثربخش مدیریت کرد ما در این مقاله راجع به فرایند اجرای نظام پیشنهادها در سازمان محدودیتها و مزیتهای اجرایی ان واثار و پیامدهای اجرای صحیح آن در انواع مختلف سازمان ها به بحث خواهیم پرداخت. در ابتدا به بیان کلیاتی راجع به مدیریت مشارکتی خواهیم پرداخت و مزایای مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهاد ها را یاداور شده و به راطه طرح پیشنهاد کارکنان در بهبود بهره وری اشاره خواهیم نمود. در ادامه برای اشنایی بیشتر با نظام پیشنهادها به بررسی تاریخچه نظام پیشنهادها تعریف نظام پیشنهادها تمایز سیستم پیشنهادها و صندوق نظرات را متذکر شده به بیان اهداف نظام پیشنهادها برخواهیم شمرد. اما در ادامه درباره بحث اجرایی نمودن نظام پیشنهادها به بحث خواهیم پرداخت . با تمرکز بحث درمورد روش اجرای نظام پیشنهادها در یک سازمان و ارکان تشکیلاتی و اجرایی نظام پیشنهادها مراحل اجرای نظام پیشنهادها را به صورت مرحله به مرحله مورد بررسی قرار میدهیم.