مقاله اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادب فارسی (دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه تهران) از صفحه ۲۱ تا ۴۰ منتشر شده است.
نام: اشعار یونانی در دیوان کبیر مولوی
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مولوی
مقاله دیوان کبیر
مقاله اشعار یونانی
مقاله نسخه شناسی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: نیری محمدیوسف
جناب آقای / سرکار خانم: رزمجو بختیاری شیرین
جناب آقای / سرکار خانم: خلیلی جهرمی الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
یکی از مباحث بحث برانگیز در دیوان کبیر مولوی، وجود اشعاری به زبان ترکی و یونانی است، که در ادامه، اشعار یونانی را بررسی خواهیم کرد. در زمینه اشعار یونانی، تحقیقاتی انجام شده ، اما این پژوهش ها بسیار کمتر از تحقیق هایی است که بر ملمعات ترکی انجام گرفته است. یکی از روش هایی که محک مناسبی برای بررسی این غزل هاست، نسخه شناسی این اشعار است. در این پژوهش، پس از بررسی پیشینه تحقیق، بسامد اشعار یونانی در کل دیوان و نسخه شناسی ابیات را بیان کرده ایم و در اثنای توضیحات، در پاره ای موارد، به نقد پژوهش هایی پرداخته ایم که پیش تر در این زمینه انجام گرفته است.