سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای تولید ملی، حمایت از کار سرمایه ایرانی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سیدحبیب اله میرغفوری – دانشیار و عضو هیأت علمی دانشگاه یزد،
انیسه رضائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت صنعتی جهاد دانشگاهی یزد

چکیده:

از آنجاکه نیروی انسانی محور تمامی فعالیت های اقتصادی اعم از تولید و مصرف می باشد، میزان کمی و کیفی آن ازجمله عوامل مهم بسترساز برای رشد تولید و افزایش درآمد ملی است که سبب می شود تاشرایط اولیه حرکت در مسیر توسعه اقتصادی، مهیا گردد. بنابراین تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآمد و بررسی چگونگی وضعیت نیروی کار متخصص در بازار کار کشور و تأثیر آن بر فرآیند توسعه منابع انسانیHuman Capital حائز اهمیت می باشد. با توجه به اینکه تغییرات عرضه و تقاضای نیروی کار دارای تحصیلات عالی و شناسایی عوامل مؤثر بر آن در شناخت هرچه بیشتر موقعیت نیروی کار مزبور مؤثر است لذا در این پژوهش عوامل مؤثر بر اشتغال نیروی کار متخصص با بررسی تحقیقات پیشین و نظر کارشناسان این حوزه استخراج شده است. در ادامه، عوامل استخراج شده با استفاده از شیوه تاپسیس رتبه بندی شده و مهمترین آنها شناسایی گردیده اند. نتایج این پژوهش علاوه بر کمک به مسئولین و تصمیم گیرندگان به منظور ایجاد فرصت های شغلی متناسب با سطح تخصص و مهارت نیروی کار می تواند موجب استفاده بهینه از منابع انسانی کشور در جهت تحقق شعار تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی گردد