سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمیه علوی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمد امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
محمد قهدریجانی – عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی، واحد علوم
هادی تاج الدین خوزانی –

چکیده:

دستیابی به توسعه و افزایش کیفیت زندگی و امنیت غذایی از اهداف مهم توسعه پایدار است. با توجه به روند رو به رشد توسعه در بخش کشاورزی،پرداختن به مقوله اشتغال زنان روستایی و مباحثی از قبیل امنیت غذایی خانوارهای روستایی در رسیدن به اهداف توسعه پایدار مورد توجه قرار میگیرد و با علم به اینکه افزایش مشارکت زنان در امر کار و تولید کشاورزی یکی از شاخص های توسعه یافتگی در هر جامعه رو به رشد میباشد و توجه به سهم ۴۴ درصدی زنان به عنوان نیروی کار مولد در بخش کشاورزی و تاثیر این فعالیت ها بر خودکفایی خانواده و دستیابی به امنیت غذایی و بهبود معیشت و کاهش فقر و گرسنگی اهمیت این مسئله یادآوری می شود که زنان نقش مهمی در برقراری امنیت غذایی در جوامع روستایی بازی می کنند. مطالعه انجام شده به صورت مروری و آمارها و اطلاعات لازم جهت تجزیه و تحلیل مسائل مربوط به امنیت غذایی و اشتغال زنان روستایی از طریق مطالعات اسنادی و کتابخانه ای و هم چنین آمار وزارت جهاد کشاورزی، وزارت بازرگانی انجام گرفته است. هدف از نگارش این مقاله بررسی توانمندی های زنان روستایی به عنوان کلیدی در جهت افزایش سطح تغذیه و کاهش فقر و گرسنگی و نیز بهبود وضعیت تولید و توزیع محصولات کشاورزی می باشد.اما نتایج حاصل از مطالعات گسترده نشان دهنده این واقعیت است که با وجود افزایش میزان مشارکت زنان در امر فعالیت های کشاورزی و تولیدی باز شاهد افزایش فقر و گرسنگی در بین زنان و کودکان روستایی هستیم، بنابراین بررسی عواملی که سبب ایجاد این امر می باشند باید موردتوجه قرار گیرد. در این مطالعه سعی شده با توجه به آمارها و داده های مختلف در این زمینه راه کار مناسب جهت رفع تبعیض جنسیتی و رسیدن به امنیت غذایی و کاهش فقر وگرسنگی در جوامع روستایی ارائه گردد