سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی، تعاون، جهاد اقتصادی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محمدحسین یارمحمدیان – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
زهره سعادتمند – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان اصفهان
ناهید سرلک – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد

چکیده:

هدف این مقاله ارائه شاخص هایی است که وضعیت اشتغال زنان و عدم تعادل های جنسیتی در بازار کار ایران را نشان می دهد. در این راستا نظریه های بازار کار دوگانه و موضوع تمایز شغل ها، پیدایش شغل های پر تراکم و پیامدهای آن برای زنان بررسی شده است. شخص های مورد نیاز با استفاده از مقالات و پژوهش های پژوهشگران داخلی و بر اساس اطلاعات و آمار موجود در گزارش های رسمی کشور ارائه میگردد. یافته های حاکی از نرخ پایین مشارکت زنان به رغم افزایش آن نسبت به دهه ی گذشته، تمرکز اشتغال زنان در معدودی از فعالیت های اقتصادی و سطح بالاتر نرخ بیکاری زنان به ویژه جوانان در مناطق شهری نسبت به نرخ بیکاری مردان بوده و شاخص های جنسیتی بازار کار در مناطق مختلف کشور نشان دهنده ی عدم تعادل های نگران کننده ای می باشد. از این رو به نظر می رسد اجرای سیاست هایی در راستای حمایت های اقتصادی و اجتماعی از حضور مؤثر و کارآمد زنان در عرصه های اشتغال خانگی و بیرون از منزل ضروری به نظر می رسد.