سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

اطهر نورمحمدی – دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی توریسم
حسن کارنامه حقیقی – عضو هیئت علمی دانشگاه شیخ بهایی

چکیده:

اهمیت منافع اقتصادی صنعت گردشگری علاوهبرتاثیر براشتغال افزایش درآمد ملی و منطقه ای می تواند زمینه ساز رشد دیگر بخشهای صنعتی نیز باشد تجربیات سایر مناطق جهان نشان داده که توسعه گردشگری درهر منطقه باعث رشد و پیشرفت اقتصادی اجتماعی آن ناحیه گردیده است بنابراین گردشگری می تواندبه عنوان یکی از ابزارهای اصلی توسعه درایران نیز مورد توجه قرارگیرد لذا هدف این پژوهش تجزیه و تحلیل ساختار اشتغال بخش رستوران و هتلداری طی سالهای ۱۳۷۹ تا ۱۳۸۸ دراستان مازندران می باشد که با استفاده از مدلهای Shift-Share تغییر سهم به تشخیص مزیت بخش گردشگری دراستان مازندران پرداخته شده است و سپس با به کارگیری مدل LQ ضریب مکانی بخشهای پایه که صادرکننده نیروی شاغل خودبودها ند مشخص شده است.