سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی اشتغال دانش آموختگان بخش کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

علی برهانی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران
سعیدعلی موسی زاده – محقق ایستگاه تحقیقات جنگل و مرتع پاسند

چکیده:

تکنولوژی کشت و پرورش بعضی از قارچهای کلاهکدار به بیش از ۲۰۰۰سال قبل از میلاد می رسد امروزه محصلوات آن با نام های مختلفی نظیر دارو مکملهای غذایی غذاهای بی ضرر موادمغذی و مقوی به بازار عرضه می شوند و صنایع تولید کننده این مواد در سراسر دنیا بطور چشمگیری توسعه یافتها ند استفاده از مواد لیگنوسلولزی منبعی پایدار از بیوماس را برای پرورش وتولید قارچهای خوراکی ودارویی فراهم می آورد که بیشترین اهمیت آن دربازیافت مواد زائد الی است بنابراین مصرف اینم واد درمهار مشکلات آلودگی محیط زیست نقش مهمی دارد جنگلهای شمال کشور با شرایط خاص اکولوژیکی تنوع جغرافیایی وگیاهی خود ذخیره گاه مناسبی از از این عناصر با ارزش است و گونه های زیادی از آنها درخود جای دادها ست تحقیقی دراین زمینه که توسط نگارندگان طی ۷ سال درجنگلهای استان مازندران انجام شد بیش از ۲۰۰ گونه قارچ کلاهک دار جمع آوری و شناسایی شدندبامروری به منابع علمی مشخص شد بیش از ۷۰ گونه از آنها دارای ارزش خوراکی و ۳۵ گونه دارای ارزش دارویی هستند بسیاری از این گونه ها از جمله Corillius versicolor ی Ganoderma lucidum از فراوانترین این قارچها درجنگلهای شمال بشمار می آید بهدلیل خواص دارویی با ارزش خود درکشورهای مختلف دنیا مزارع بزرگ از انها احداث و فراورده های آن درکارخانه های داروسازی اشکال مختلف دارویی با قیمت بسیار گران به عنوان فراورده دارویی برای دمران بیماریهای پوستی گوارشی و سرطان ها کاربرد دارد