مقاله اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در پژوهش های فقهی از صفحه ۷۱ تا ۸۶ منتشر شده است.
نام: اشتراط عدالت وصی در وصایت عهدی از دیدگاه فقهای امامیه
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اشتراط
مقاله عدالت
مقاله وصی
مقاله موصی
مقاله وصیتف
مقاله وثاقت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: میرحسینی نیری سیداحمد
جناب آقای / سرکار خانم: صادق پور محمدجعفر

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
فقیهان امامیه از گذشته تا کنون در مورد اشتراط عدالت وصی در وصیت عهدی، با هم اختلاف نظر داشته و دارند. برخی آن را شرط صحت وصیت دانسته اند و برخی در صحت یا عدم صحت وصیت، آن را بی تاثیر می دانند. در این میان نظرهای دیگری نیز مطرح شده است که بررسی آنها در بسیاری از موارد راهگشا خواهد بود. با توجه به اینکه این مساله، ثمرات علمی و عملی بسیار دارد و در صورت پذیرش هر یک از این دو دیدگاه، تلقی ما از وصی و شرایط لازم برای او، متفاوت خواهد بود؛ آنچه ضروری به نظر می رسد این است که نظرات و ادله مطرح شده از طرف فقهای موافق و مخالف بررسی و منشا اختلافات از میان نوشته های ایشان استخراج شود و بعد از مقایسه ادله و مبانی اقوال، نظریه ای که به صحت و درستی نزدیک تر است، برگزیده شود و به این وسیله نظر جامع،بدون اشکال و دقیق در مورد شرطیت عدالت وصی، حاصل آید.