سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

سارا عسگری – دانشجوی کارشناسی علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیع
جعفر محمدزاده میلانی – عضو هیأت علمی گروه علوم و صنایع غذایی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبی

چکیده:

اسید لوولینیک طی هیدرولیز اسیدی کربوهیدراتها از جمله گلوکز، گالاکتوز، فروکتوز، کیتوز و نیز از مواد بیومری همچون چوب، نشاسته،و ضایعات کشاورزی در دمای بالا تولید میشود. اسید لوولینیک شامل دو گروه عاملی مهم است؛ گروه کتون و گروه اسید کربوکسیلیک؛ که امکان کاربرد اسید لوولینیک را برای تولید مواد شیمیایی مختلف همچون افزودنی های سوختی، پیشسازهای پلیمری، پیشسازهای رزینی، پلاستیسایزر، رنگ پارچه، و افزودنی به جیرهی دام، ضدیخ و عامل ضد میکروبی مواد غذایی میسر می سازد. امروزه توجه زیادی به تولید مواد شیمیایی از بیومس- های تجدیدپذیر به عنوان جایگزینی برای منابع فسیلی قدیمی اختصاص داده شده است. یکی از جالب توجهترین این موارد تبدیل لیگنوسلولز ها به اسید لوولینیک میباشد. یکی از رایجترین روش های کاربردی در تولید اسید لوولینیک روش بیوفاین میباشد. در این روش میتوان از ضایعات به عنوان مادهی اولیه استفاده نمود. در این روش مادهی اولیه تحت تأثیر اسید و حرارت هیدرولیز و اسید لوولینیک تولید میگردد. در این مقاله به معرفی اسید لوولینیک، کاربردهای احتمالی، رایجترین روش تولید آن و عوامل تأثیرگذار بر سرعت و بازده واکنش میپردازیم.