سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

فرشید مدنی فر – کارشناس ارشد مهندسی نفت گروه مپنا
بابک کریم پور – کارشناس مهندسی مکانیک

چکیده:

درتیوب باندل سیستم خنک کننده آب یدریکی از واحد های نیروگاه سیکل ترکیبی ایران ال.ان.جی رسوب شیمیایی مشاهده گردیدبیشتر رسوبات در این سیستم که از کربن استیل می باشد از نوع زنگ زدگی تشخیص داده شد.با توجه بهشرایط سیستم و کارکرد آن از روش آفلاین offline جهت رسوب زدایی این سیستم استفاده شد.ابتدا سیستم از مواد شوینده اسیدی حاوی باز دارنده تهیه شده توسط پمپ کمکی پرگردید سپس فرایند سیرکلاسیون بر حسب شرایطتوسط همین پمپ انجام شددر ادامه بعد از بررسی های لازم سیستم از مواد تخلیه شده و به ترتیب آبکشی، خنثی سازی و پسیوشن درسطوح تمیز شده انجام گردیدچون خشک کردن مبدل ها بعد از شستشوی شیمیایی عملا مشکل و شامل هزینه های بسیار می شود لذا ما درا ین مقاله از فرایند حفاظتPreservation استفاده کردیم . در این روش با استفاده از ماده بازدارنده خوردگیCR-C60سیستم پر گردید و این امر باعث شد که در محیط خورنده ی مورد بحث ، برای مدت طولانی تیوب باندل ها بدون هیچگونه آسیب تا قبل از فلاشینگ باقیبمانند