سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نرگس اسماعیلی – شرکت مدیریت تولید برق اهواز، نیروگاه رامین
سارا حق طلب –
سلیمان چراغی –

چکیده:

یکی ازاثرات تغییرات آب وهوایی وخشکسالی چندسال اخیرمنطقه خوزستان بررودخانه کارون ، کاهش دبی و افزایش غلظت املاح محلول درآب رودخانه کارون می باشد که نقش اثرگذارو مهمی برروند بهره برداری نرمال ازتجهیزات نیروگاه داشته است . بالارفتن غلظت املاح محلول درآب رودخانه باتوجه به اعمال تغییرات پیشگیرانه جهت کنترل پارامترهای شیمیایی آب برداشت شده که ازطریق تغییررژیم آب انجام گردیده اما بازهم شاهداثرگذاریهای زیان آوربه سیستم بوده ایم افزایش غلظت املاح آب کارون منجربه تشکیل رسوبات بیش ازحددردرون لوله های مبدلهای حرارتی ولوله های کندانسور می گردد سوراخ شدن لوله های کندانسورواحدها وآلوده شدن مقطعی سیستم آب وبخار تغذیه واحدها ازجمله اثرات منفی موضوع یادشده می باشد که درنهایت باعث نشکیل رسوب برروی سطوح داخلی لوله های بویلروسوپرهیترمی گردد.پس ازاتمام عملیات تعمیرات اساسی واحدشماره یک و با توجه به اندازه گیری مقداررسوب درواحدسطح لوله های بویلرپس ازفراهم نمودن مقدمات اولیه در نیروگاه اقدام به اجرای پروسه اسیدسویی بویلرواحدیک توسط پرسنل نیروگاه رامین گردید.