سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سیدسعید موسویون – معاون منابع انسانی و مشاور مدیرعامل در نظام پیشنهادها شرکت برق منطق
سیدمحمد کاظم نژاد – مشاور مدیرعامل و مجری نظام پیشنهادها شرکت برق منطقه ای مازندران
حسین افضلی – رئیس هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت برق منطقه ای مازندران

چکیده:

نظام پذیرش و برسری پیشنهادها بعنوان یک ابزار مدیریتی که می تواند پشتوانه ارزشمندی در رشد و ارتقا جایگاه سرمایه انسانی در سازمان ها نقش افرینی نماید بدلیل مشکلات فرهنگی، عدم تدوین رویکردی مدون عدم باورهای سازمانی، نداشتن مجریان اگاه و دلسوز طراحی سیستم پاداش دهی نامناسب. مشکلات ساختاری مقاومت مدیران در برابر تغییرات عدم اعتقاد مدیران به پذیرش دیدگاههای پرسنل سبب می شود نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها با گذشت زمان کوتاهی از استقرار دچار مشکل شده و نه تنها در رشد و پویایی سازمان تاثیری ندارند بلکه سبب بروز مشکلات و چالشهای عدیده ای خواهد شد. دراین مجموعه با توجه به تجربه ۹ ساله استقرار نظام پذیرش و بررسی پیشنهادها در شرکت برق منطقه ای مازندران و گلستان و تحقیق انجام شده در خصوص اسیبهای بازدارنده دوازده استراتژی جهت غلبه براین اسیب ها ارائه شده است.