سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

ویولت قاسمی نژاد تبریزی یان – دانشجوی کارشناسی ارشد صنایع غذایی
حسین انصاری – استادیار دانشگاه آزاد مهاباد
افشین جوادی – دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
کامبیز قاسمی نژادتبریزی یان – دانشجوی دامپزشکی

چکیده:

روشNMR یکی ازروشهای توسعه یافته درصنایع غذایی میباشد اولین کاربرد NMR درسال ۱۹۸۰ توسط گادیان مطرح گردید سپس به یکی از ابزارهای غیرمخرب و غیرمهاجم برای مطالعات مختلف درصنایع غذایی مطرح شد تکنیک NMR یک روش غیرمفید برای مطالعات سینتتیک سریع یا ترکیبات با غلظت پایین می باشد ازNMR درعلوم حسی و تخمین ساختارمولکولی بو طعم و رنگ ماده غذایی استفاده می شود تا به امروز شیمیدانان ملکولی و دانشمندان صنعت غذایی ازNMR برای تشخیص ساختارها و اشکال مولکولی استفاده کرده اند.