سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش بین المللی خلیج فارس

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناصر محمدی – ریاست اداره اطلاعات جغرافیایی سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح
فریبرز احمدی دهکاء – دانشجوی دکترای تخصصی جغرافیای سیاسی و کارشناس سازمان جغرافیایی ن.م

چکیده:

خلیج فارس در طول تاریخ همواره جایگاه ویژه ای داشته است، کما اینکه اسناد و مدارک تاریخی از سوی مورخان، این دریا را با عناوین خلیج فارس یا بحر فارس و جزایری را نیز در آن نام برده اند. این پهنهی آبی مهم که ۲۵۰۰ سال پیش به نام بحر پارس خوانده می شد، از سوابق تاریخی، جغرافیایی و فرهنگ و تمدن غنی برخوردار است که در کنار نقش اقتصادی آن بویژه در تأمین انرژی جهان، جنبه های مختلفی را برای آن بوجود آورده است. جنبههای فوق چه از نظر منافع اقتصادی و سیاسی و چه از نظر وضع اجتماعی و فرهنگی بر اهمیت خلیج فارس افزوده است. بنابراین در این مقاله سعی شده است تا ضمن شرحی از وجه تسمیه ی خلیج فارس در متون قدیمی ، به صورت اجمالی، بررسی نام و جزایر آن در اسناد و مدارک تاریخی کارتوگر افان که از دوران گذشته به یادگار مانده است، اشاره گردد. بررسیها و نتایج صورت پذیرفته در این مقاله حاکی از آن است که قدمت خلیج فارس با همین نام چندان دیرینه است که نمی توان با استفاده از حربه های سیاسی و مالی خدشه ای به نام این پهنه ی همیشه، خلیج فارس و جزایر آن وارد نمود