سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی مدیریت، نوآوری و تولید ملی

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

میرزاحسن حسینی –
سمیرا دلاوراصفهان –
سیدحسین اورعی –

چکیده:

اسلام مکتبی جهانی و برای همه نسلها و عصرهاست ازانجایی که اسلام دین رهایی بخش و منادی ازادی انسانهاست و خواهان عزت و سربلندی جوامع اسلامی است لذا هرگونه تسلط زورگویان و بیگانگان را برمسلمانان و جوامع انسانی نفی می کند و براستقلال و ازادی آنان درهمه حوزه ها تاکید دارد بکارگیری آموزه های اسلامی درحوزه های اقتصادی راه گشای جوامع اسلامی و سایر جوامع به منظور دستیابی به رشد و توسعه است دستورات دین مبین اسلام درراستای حمایت ازکاروکوشش به گونه ای است که تلاش درجهت کسب رزق و روزی را عبادت می شمارد و برخلاف نظام سرمایه داری اندیشه های عدالت خواهانه پایه و اساس سیاست های نظام اقتصادی اسلام است هدف اصلی این تحقیق بیان ارتباط اسلام و کاروتلاش و حمایت آن از کار و سرمایه و همچنین نقش آن دررشد و توسعه اقتصادی جوامع می باشد روش مورد استفاده برحسب هدف فوق کاربردی و شیوه مطالعه برحسب روش تحقیق توصیفی تحلیلی می باشد.