سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین همایش ملی قرآن کریم سفینه النجاه عصر

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سیده کبری رسولیان – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته فلسفه تربیت معلم آذربایجان

چکیده:

تاریخ به ظهور و سقوط نظام های گوناگونی شهادت می دهد. بعضی از این نظام ها پس از مدتی حاکمیت از میان رفته و برخی دیگر با مشکلات متعددی روبرو بوده است. عدالت اجتماعی، اشتغال کامل، رشد توسعه پایدار اقتصادی،ثبات نسبی قیمت ها، ریشه کن کردن فقر و توزیع عادلانه ثروت و درامد، دشواری هایی است که امروزه نظام های اقتصادی با آن مواجهند. کشورهای صنعتی همانند کشورهای در حال توسعه، با کوششی پیگیر به دنبال پیدا کردن راهحل های اقتصادی جدید در چارچوب ایدئولوژی خویش، می باشند. کشورهای اسلامی نیز از این امر مستثنی نیستند. مردم مسلمان کشورهای اسلامی، همواره با تلاش مستمر دنبال راه حل های عملی، در گستره ارزش ها وجهان بینیاسلام، به منظور یافتن راه حل های مناسبی برای مشکلات اقتصادی خود بوده اند. چرا که دین فقط عهده دار رابطه انسانبا خدا نیست، بلکه رابطه انسان ها با یکدیگر نیز در شمار اهداف آن است؛ و از آنجا که بخش گسترده ای از روابط انسان ها در حوزه اقتصاد است، دانسته می شود که دین در این باره نیز برنامه و روش دارد. به راستی چگونه می توانپذیرفت که دین درباره حوزه گسترده از زندگی، یعنی تولید و توزیع و مصرف، سکوت کند و رشته کلام را یکسره به هستند. » جهول « و » ظلوم « دست بشر خاکی بسپرد، آن هم خاکیانی کهارزش ها و جهان بینی اسلام نشأت گرفته از قرآن و سنت، سر چشمه معنوی نظام اقتصادی اسلام است. این ارزش ها، فعالیت های اقتصادی را با زندگی اجتماعی مرتبط می کند و معیارهایی پدید می آورد که رفتار اقتصادی انسان را کنترل و تنظیم نمایند