سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش بین المللی دین در آیینه هنر

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

ناهید سرداری ممقانی – دانشجوی کارشناسی ارشد
محمدمهدی دماوندی – دانشجوی کارشناسی
سایه گودرزی – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

از زمان پیدایش حیات بشری دین و هنر اجزایی جداناپذیر و وسیله ای برای هدایت بشر بوده اند درهرجامعه ای با هر جهان بینی دینی ای هنر و تزئینات متناسب با آن نیز پدیدآمدها ست تا تجلی گر بصری آن تفکرات باشد دردین اسلام نیز هنر وتزئینات براساس تفکر بنیادی توحید به وجود آمد که یا به طور مستقیم و یا با نمادین ساختن وحدت درعینکثرت بیانگر این اصل و اصول دیگر اسلامی باشند دراین مقاله سعی داریم تفکر اسلامی و تزئینات اسلامی را درمسجد مهمترین عنصر معماری اسلامی و معماری ایرانی به عنوان میعادگاه تزئینات اسلامی با توجه به احکام اسلامی مورد بررسی قرار داده و همچنین به نحوه شکل گیری تزئینات دراسلام انواع تزئینات به وجود آمده درمعماری ایرانی و ارتباط آنها با احکام و مناسبات اسلام چگونگی ورود تزئینات به مساحد و شاخص ترین تزئینات درمعماری مساجد ایرانی بپردازیم