مقاله اسلامی سازی مدارس بر اساس «نظریه بازگشت به خود» استاد مطهری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در پژوهش در برنامه ریزی درسی (دانش و پژوهش در علوم تربیتی-برنامه ریزی درسی) از صفحه ۱ تا ۱۱ منتشر شده است.
نام: اسلامی سازی مدارس بر اساس «نظریه بازگشت به خود» استاد مطهری
این مقاله دارای ۱۱ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مدرسه اسلامی
مقاله دانش اسلامی
مقاله دانش آموز اسلامی
مقاله تربیت اسلامی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتی آرای نرگس
جناب آقای / سرکار خانم: سلطانی نژاد نجمه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
تفکر استاد در زمینه مسائل اخلاقی، تفکری روشمند و بنیادی است. وی به روش ها و قالب ها به همان اندازه می اندیشد که به محتوا و اهداف. از دیدگاه شهید مطهری، مساله «خود را گم کردن» و «خود را نیافتن» و در مقابل «خود را بازیافتن» ریشه ای عمیق در معارف اسلامی دارد. پژوهش حاضر، کوششی است که با هدف شناسایی راهکار اسلامی سازی مدارس بر اساس «نظریه بازگشت به خود» استاد شهید مطهری انجام گرفته است. برای این منظور، با استفاده از روش الگوی تحلیل محتوای قیاسی، گذری اجمالی بر دیدگاه شهید مطهری در زمینه شناخت انسان، معرفت شناسی و ارزش شناسی داشته، بر مبنای این سه دیدگاه، اهداف اسلامی سازی مدارس و فرایند اسلامی سازی مدارس در دو سطح دانش و دانش آموز مورد بررسی واقع شده است.