سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: همایش منطقه ای نماز، از محراب تا معراج

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه صیدانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد علوم و فنون قرآن تهران
محمد آراسته – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

چکیده:

حمد و سپاس بی کران خدایی را سزاست که آدمی را دربرهوت جهل و بی خبری به خود وانگذاشت و برای سعادت او برنامه ای الهی به نام دین قرار داد تا درمسیر حق گام برداشته و درصراط مستقیم قرارگیرد و معلمانی چون پیامبران را به سوی قافله ی بشریت فرستاد تا اورا به هدف خویش هدایت کرده تا درنهایت به سرمنزل مقصود آفرینش راه یابند پس برادمی است که این برنامه را شناخته و مسر را تشخیص دهد و پیوسته ازراهنمایی هدایت کنندگان الهی بهره ببرد و درنتیجه قوم درراه گذاشته و مستقیم به سوی مقصد خویش حرکت کند و هیچگاه هدف خود را فراموش نکند تا به آن نتیجه موعود دست یابد دین ضمن انکه هدف جهت راه و وسیله را مشخص و تبیین می کند توان لازم را برای پیمودن راه نیز به انسان می بخشد و مهمترین توشه ای که رهروان این راه درکوله بارخوددارند همانا یاد خداست و آدمی تا زمانی میتواند با استواری و بی توقف قدم بردارد که خدا را فراموش نکند از این روست که دین میکوشد از راه ها و به وسیله های گوناگون یاد خدارا دردل دین داران همواره زنده نگهدارد مقاله حاضر برآن است که تادرحد گنجایش به بیان اسرار این فریضه مهم دینی یعنی نماز بپردازد تا انشاالله مورد استفاده خوانندگان عزیز قرارگیرد.