سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدرضا حقیقت افشار – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر
جابر کریم پور – استادیار دانشگاه تبریز
مهدی اکتسابی بناب – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر

چکیده:

به تازگی تکنیکهای بیولوژیکی بیشتر و بیشتر محبوب شده اند بطوریکه در بسیاری از برنامه های کاربردی پروتکلهای احراز هویت بیوشیمی و رمزنگاری اعمال می شوند یکی از جالبترین تکنیکهای علم الحیات دی اکسی ریبونوکلئیک اسید دی ان ای و استفاده از آن دراین حوزه ها است دراین مقاله ما روشی را پیشنهاد می کنیم که طی چهار مرحله برای پنهان کردن رشته اطلاعات با استفاده از محاسبات دی ان ای کلید مشترک و براساس مکمل و انطباق توصیف می شود این امر با انجام چهار مرحله است : یافتن کلید مشترک بین دو طرف ارتباط درطول شبکه ناامن با استفاده از پروتکل تبادل کلید دیفی هلمن و تبدیل اطلاعات باینری و ارزش رنگهای پیکسلها به قالب رشته های دی ان ای و مقایسه ارزش رشته های ۴ نکلئوتیدی با ارزش رنگهای پیکسل ها برای یافتن رشته ای مکمل دی ان ای فرستنده با استفاده از کلید مشترک پیکسلی را که میخواهید اطلاعات را در آن پینهان نمایید را انتخاب می کند از هر پیکسل انتخاب شده جهت مخفی کردن بسته به شیوه های انطباق تا ۴ نوکلئوتید استفاده می کند همچنین از سرعت بالای پردازش برخوردار می باشد و فایل میزبان بسیار کمتردچار تغییر می شود.