سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمدجواد خوش گفتار – گروه مکانیک، دانشکده فنی، دانشگاه تربیت مدرس
غلامحسین رحیمی –
محمد عارفی –
علی اکبر شفیعی – دانشکده مهندسی مکانیک، دانشگاه شیراز

چکیده:

در این تحقیق، حل دقیق ترموالاستیک استوانه مدرج ساخته شده از مواد پیزوالکتریک تحت گرا دیان حرارتی، بار گریز از مرکز و فشار داخلی ارائه می شود . در این مقاله اثر سرعت زاویه ای سیلندربر توزیع تغییر شکلهای مکانیکی و جابجایی الکتریکی بررسی می شود. برای مدل سازی ماده ناهمگن، تمامی خصوصیات مکانیکی، مغناطیسی و حرارتی ماده به جز ضریب پواسون، به صور ت توابع توانی بر حسب مختصات شعاعی در نظر گرفته شده است . با داشتن حل دقیق رفتار مواد پیزومغناطیس ناهمگن، بهینه سازی پارامترهای مورد نظر در کاربرد آن ها مانند سنسورها و راه اندازها به آسانی قابل دستیابی می باشد . گسترش روش حل برای انواع دیگر توابع توزیع نیز و جود دارد . در نهایت، نتایج عددی، تغیرات پارامترهای ناهمگن ماده مورد نظر را مورد بررسی قرار می دهد.