سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد شعبانی – کارشناس ارشد
محمد فرشچی – استاد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

مهمترین مساله درتعیین محدوده های عملکردی موتورهای توربین گاز بررسی واحد کنترل سوخت آنها است به این لحاظ درفرایند طراحی سیستمهای تنظیم و کنترل موتورهای توربین گاز مدلسازی و شبیه سازی واحدکنترل سوخت درحالت مستقل و با توجه به الزامات فنی از اهمیت ویژه ای برخوردار است درهمه موتورها سوخت موردنیاز موتور در عملکرد پایا و نیز شرایط عملکرد گذرا که شامل تغییرات دور موتور تغییرات میزان بارگذاری و تغییرات فشار ودمای محیط است توسط واحد کنترل سوخت فراهم می گردد زمانی که این پارامترها تغییر می کند به تناسب میزان دبی جریان سوخت تسوط این سیستم تنظیم گردیده و حتی زمانی که موتور عملکرد مطلوبی نداشته باشد واحد کنترل سوخت قادر است سوخت مورد نیاز موتور را جهت رسیدن به عملکردی ایمن فراهم نماید دریان مقاله معادلات ریاضی لازم برای مدلسازی سیستم استخراج گردیده و این دستگاه معادلات با استفاده از الگوریتم رانج – کوتامرتبه چهارم حل گردیده و با استفاده از معیار نایکوییست تحلیل پایداری سیستم انجام گردیده محدوده پایداری مشخص و نهایتا اثر پارامترها نشان داده شده است.