سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس دانشجویی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حسام فولادوند – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سیدعبدالمجید موسوی – دانشگاه لرستان ، خرم آباد
وحید رافع – دانشگاه اراک ، اراک

چکیده:

یکی از دیدگاههای موثر برای توسعه سیستم و نرم افزار، توصیف دینامیک سیستم با استفاده از سناریو است. هر سناریو مانندپنجره ای است که فقط بخشی از تعاملات بین وب سرویسها را از طریق آن می توان مشاهده نمود. در نتیجه به منظور داشتن رفتار هر وبسرویس به صورت مجزا ما نیاز به یک مکانیزم برای نمایش رفتار هر وب سرویس به صورت یک موجودیت منفرد داریم. این جایی ست که مدل های رفتاری به تهیه یک مدل برای هر وب سرویس کمک می کنند. ما ابتدا ترکیب وب سرویسها را براساس سناریوها توصیف مینمائیم و سپس مدل رفتاری هر وب سرویس را به صورت جداگانه و منفرد از سناریوها استخراج میکنیم. یک ویژگی متمایز رویکرد ما ساخت Domain Theory است که مبتنی بر یک خصوصیت ثابت سیستمها است که علیت معنایی خوانده میشود. یکی از مسائل اصلی در مدل کردن رفتاری چگونگی کشف حالتهای مشابه برای یک وب سرویس در سناریوهایمختلف است. استنتاج )سنتز( مدلهای رفتاری از سناریوها نیازمند یک تعریف صحیح برای حالتهای مشابه وب سرویسها و یک روشی برای کشف و ادغام آنها است. ما در این مقاله روشی جدید برای این دو پروسه ارائه می دهیم.