سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مهندسی برق و الکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسام فولادوند – گروه کامپیوتر، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک
سید عبدالمجید موسوی – گروه کامپیوتر، دانشگاه لرستان، خرم آباد
وحید رافع – گروه کامپیوتر، دانشگاه اراک، اراک

چکیده:

یکی از دیدگاههای مؤثر برای توسعه سیستم و نرم افزار، توصیف دینامیک سیستم با استفاده از سناریو است. هر سناریو مانند پنجره ای است که فقط بخشی از تعاملات بین وب سرویس ها را از طریق آن می توان مشاهده نمود. در نتیجه به منظور داشتن رفتار هر وب سرویس به صورت مجزا ما نیاز به یک مکانیزم برای نمایش رفتار هر وب سرویس به صورت یک موجودیت منفرد داریم. این جایی است که مدل های رفتاری به تهیه یک مدل برای هر وب سرویس کمک می کنند. ما ابتدا ترکیب وب سرویس ها را بر اساس سناریوها توصیف می نمائیم و سپس مدل رفتاری هر وب سرویس را به صورت جداگانه و منفرد از سناریوها استخراج می کنیم. یک ویژگی متمایز رویکرد ما ساخت Domain Theory است که مبتنی بر یک خصوصیت ثابت سیستم ها است که علیت معنایی خوانده می شود. یکی از مسائل اصلی در مدل کردن رفتارهای چگونگی کشف حالت های مشابه برای یک وب سرویس در سناریوهای مختلف است. استنتاج (سنتز) مدل های رفتاری از سناریوها نیازمند یک تعریف صحیح برای حالت های مشابه وب سرویس ها و یک روشی برای کشف و ادغام آنها است. ما در این مقاله روشی جدید برای این دو پروسه ارائه می دهیم.