سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۲۱

نویسنده(ها):

سیدفرزاد حسینی – دانشگاه صنعتی اصفهان
علی شاهنده –
سعید امامی –

چکیده:

دردنیای امروزه شاهد تغییرات سریع درتکنولوژی و کاهش دوره عمر محصول می باشد این امر بیش از پیش اهمیت مساله استقرار پویایی تسهیلات dflp را خاطر نشان میسازد دراین مقالهبا نگاه جامع تر نسبت به مطالعات گذشته مسالها ستقرار چندهدفه پویای تسهیلات MODFLP یا اهداف مینیمم کردن هزینه جریان مواد و هزینه بازآرایی و همچنین مینیمم کردن تداخلات جریان مواد مدل بندی شده است مدل پیشنهادی از نظر محاسباتی مساله ای سخت وپ یچیده است برای حل مدل از الگوریتم پرواز پرندگان PSO استفاده شده و مسائلی با شش دپارتمان و پنج دوره و شش دپارتمان و ده دوره مورد بررسی قرارگرفته انددرپایان پیشنهاداتی برای مطالعات آتی داده شده است.