سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: کنفرانس ملی کارآفرینی و مدیریت کسب و کارهای دانش بنیان

تعداد صفحات: ۲۴

نویسنده(ها):

حبیب ابراهیم پور – عضو هیئت علمی دانشگاه محقق اردبیلی
محمدعلی رمضانی – کارشناس ارشد دانشگاه شاهد
سجاد حبیبیان – مدرس دانشگاه
معصومه جانعلی زاده چوبستی – کارشناس ارشد

چکیده:

آموزش کارآفرینی فرایند نظام مند آگاهانه و هدف گرا است که طی آن افراد غیرکارافرین ولی دارای توان بالقوه به صورتی خلاق تربیت می شوند همچنین آموزش کارافرینی را میتوان از عوامل اصلی توسعه قابلیت های ایجاد ارزش اقتصادی دانست آموزش کارافرینی ابزار کارامدی برای دولت ها و دانشگاه ها برای توسعه اقتصاد دانش محور است آنچه دراین دوره ها بیشتر مورد توجه قرار گرفته است اهداف آموزشی مناسب بودن محتوای دوره های آموزشی کارآفرینانه بودن شیوه های تدریس ایجاد و گسترش مفهوم و فرهنگ کارافرینی درمحیط دانشگاه ایجاد تحرک برا یتوسعه اقتصادی ترغیب دانشگاه ها به برگزاری دوره ها و کارگاه های آموزش کارافرینی گسترش پژوهشها درخصوص کارافرینی و کارافرینان حمایت های اطلاعاتی مشاوره ای و مالی لازم به منظور راه اندازی فعالیت های کارافرینانه از سوی دانشجویان ودانش آموختگان توجه به ترکیب اعضای برگزارکننده دوره ها و فعالیت های آموزشی کارافرینی اثربخشی دوره های کارافرینی تطبیق و هماهنگی دوره های آموزشی و تسهیل شرایط کارافرینی و ارایه راه کارهای آن موارد یاد شده با یکدیگر به منظور تریبت دانش آموختگان کارافرین است.