سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: هشتمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

ابراهیم شریفی پور – کارشناس ارشد برق مدیرتحقیقات و کیفیت و دبیر نظام پیشنهادها
محمد بحرینی – مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره شرکت توزیع برق استان لرستان

چکیده:

نظام مدیریت مشارکتی نظام پیشنهادها یکی از اصلی ترین پایه های کایزن بهبود مستمر و نظام کیفیت جامع TQM و ابزار نیرومندی در مسیر دستیابی به اهداف سازمانی شرکت توزیع برق استان لرستان می باشد دراین مقاله ابتدا نحوه ی تدوین و استقرار نظام پیشنهادها در شرکت توزیع برق لرستان در یازده بخش تشریح می گردد سپس به منظور اسیب شناسی آن عملکرد چهار سال گذشته براساس مدل تعالی سازمانی EFQM مورد بررسی قرارگرفته و روند پیشنهادها به تفکیک حوزه های فنی مشترکین ، اداری مالی و پشتیبانی مشخص می گردد لازم به ذکر است مدل تعالی سازمانی با توجه به نیاز با تغییراتی مورد استفاده قرار میگیرد مضاف بر این به تفکیک واحدهای صف و ستادی و همچنین به تفکیک هر مدیریت دامنه جغرافیایی و اداری روند پیشنهادها مورد بررسی قرارگرفتند. دراین گام دلایل ضعف برخی از واحدها درا رائه اندک یا عدم ارائه پیشنهادها تجزیه و تحلیل گردید. در گام دوم مجددا پیشنهادهای مصوب در کمیته های فرعی و مادر نظام پیشنهادها و روند رد یا تصویب آنها در چهار سال گذشته مشخص گردید.