سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس مدیریت منابع آب ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سیدمهدی سیدرضوی – مشاور مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل

چکیده:

بررسی ها ومطالعات انجام شده در خصوص محیط کار سازمان ها نشان میدهد که وجود نابسامانی و بهم ریختگی فیزیکی در محیط سازمان می تواند برزیبایی و راندمان کاری مجموعه تاثیر منفی گذارد گاهی اوقات وقتی به فرایندهایکاری با دقت می نگریم متوجه می شویم که کارکنان به شرایط نامناسب موجود خوگرفته و غالبا پیشنهادات سازنده ای برای بهبود و پیشرفت در انجام امور ندارند حتی در برخی مواقع به نظر می رسد که اهمیتی برای کاری که انجام می دهند قائل نیستند در بخشهایی که انجام کار نیاز به دقت و ظرافت خاص دارد اشتباه و خطا بوفور اتفاق می افتد اشیا ابزار و وسایبی که باید سرجای خود و در جای مناسب باشند بدون نظرم و ترتیب در اطراف پراکنده اند و بهم ریختگی در همه جا دیده می شود نظام آراستگی ۵s موضوع سخت مبهم یا ناشناخته ای نیست بلکه هما ن مواردی است که رعایت آن درزندگی روزمره چه در منزل و چه در محیط کار می تواندمنجر به ارتقای کیفیت زندگی شود