سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی و چهارمین کنفرانس کنفرانس ملی لجستیک و زنجیره تامین

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

عباس بنیادلو –
علی طبیبی –

چکیده:

اهمیت مدیریت دانش و نقش آن درجامعه امروز امری بدیهی است و غیرقابل انکار است حجم بالای مقالات و کتبی که دراین خصوص انتشار یافته سات براین امرصحه م یگذارد اما اجرایی و عملیاتی نمودن مدیریت دانش درصنایع تولیدی یکی از چالش برانگیز ترین موضوعاتی استکه کمتر به آن پرداخته شده است دراین نوشتار تلاش می شود تانحوه استقرار مدیریت دانش و تدوین آیین نامه برنامهریزی و لجستیک به عنوان یک محصول مناسب درلجستیک و زنجیره تامین بویژه درصنعت خودروسازی معرفی شود علاوه بربار علمی این تحقیق که تاکیدی براستفاده علمی از مدلهای مدیریت دانش است ارزش اجرایی این تحقیق درمحیط عملی و قابلیت گسترش آن درصنایع دیگر نیز مدنظر خواهد بود.