سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی قشم و چشم انداز آینده

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهرداد هادی پور – عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک
شراره پور ابراهیم – عضو هیات علمی گروه محیط زیست دانشگاه اراک

چکیده:

استقرار درست پایانه ها ی حمل و نقل (فرودگاه و اسکله) در شهرهای ساحلی و گردشگری نسبت به کاربری های مرتبط با گردشگری و شبکه حمل و نقل شهری یک راهکار مهم درارتقاء جایگاه این مناطق در برنامه ریزی گردشگری ملی محسوب می شود.گسترش شبکه حمل و نقل شهری و افزایش جاده ها عوارض متبت و منفی پر شماری را به همراه دارد.نظر به نقش حساس دسترسی ها در ارتقاء جذابیت های گردشگری در مناطق ساحلی ، این عنصر به عنوان کلید تحقیق برگزیده شده است. هدف تحقیق ساخت ابزاری برای بررسی مناطق قابل توسعه برای شبکه حمل و نقل شهرهای ساحلی و استقرار پایانه ها ی حمل و نقل دریایی و هوایی در چارچوب سیستم اطلاعات جغرافیایی است که در آن دسترسی هتلها به پایانه ها ی حمل و نقل دریایی و هوایی مورد تاکید قرار میگیرند. قشم به عنوان یک جزیره با اهمیت از نظرجاذبه های گردشگری به عنوان منطقه مورد مطالعه انتخاب شده است.روش تحقیق روی این محور عمده تاکید می کند: استقرار درست پایانه ها ی حمل و نقل دریایی و هوایی نسبت به شبکه حمل و نقل شهری و هتلها برای افزایش دسترسی ها . این تحقیق به روشنی در بر دارنده یک رهیافت علمی در آنالیز توسعه حال و آتی کاربری پایانه ها ی حمل و نقل دریایی و هوایی جزیره قشم محسوب می گردد که می تواند دربرنامه ریزی ترافیکی و گردشگری شهرهای ساحلی در سطوح منطقه ای و کشوری مورد استفاده واقع شود.