سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجید زارع زاده – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان
سمیه خوارزمی – اداره آموزش و پرورش ناحیه یک بندرعباس

چکیده:

رویه ای ۵S است که ابزار بهبود شش سیگما تمرکز برروی کاهش منابع آلودگی در فرایند است و با روشهای فراگیر به حذف مواد و ابزارهای زائد به شکل سیستماتیک و پیوسته می پردازد اجزا و ترکیبات سیستم ۵S به گونه ای طراحی شده است که بندهای غیرضروری را حذف نظافت تجهیزاتو ابزارها در محیط کار توسعه استانداردها برای بدست آورد محصول ارتقا هماهنگی و سازگاری و القا کردن انضباط لازم برای هموار کردن این تاثیرات در آینده استفاده میشود با استقرار سیستم ۵S برای هر دستگاه و تجهیز و بهبود مستمر و همچنین عمل دقیق به دستورات و ممیزی های دوره ای براساس این سیستم درمراکز صنعتی نشان داده که استقرار دقیق و صحیح سیستم ۵S منجر به کاهشچشمگیر حوادث در محل کار و خرابی تجهیزات می شود. سیستم ۵S با حذف دلایل مستقیم و غیرمستقیم حادثه در کاهش آن تاثیر گذار است.