سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی و اولین همایش بین المللی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مجید زارع زاده – اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان هرمزگان
سمیه خوارزمی – پژوهشکده تعلیم و تربیت اداره کل آموزش و پروش استان هرمزگان

چکیده:

رویه ای است ۵S از ابزار بهبود شش سیگما که تمرکز ان برروی کاهش منابع آلودگی در فرایند است و با روش های فراگیر به شکل سیستماتیک و پیوسته به حذف مواد و ابزارهای زائد می پردازد اجزا و ترکیبات سیستم ۵S به گونه ای طراحی شده است که بهحذف بندهای غیرضروری نظافت تجهیزات و ابزارها در محیط کار توسعه استانداردها برای بدست آوردن محصول ارتقا هماهنگی و سازگاری و القا کردن انضباط لازم برای هموار کردن این تاثیرات در آینده میپردازد این سیستم برای اولین بار بعد از جنگ جهانی دوم درژاپن شکل گرفت اهداف تفصیلی ۵S عبارتند از برقراری ایمنی رسیدن به کارایی ارتقا کیفیت حذف ضایعات کاهش خرابی تجهیزات افزایش بهره وری ارتقا روحیه کارکنان جلب نظر مشتری سیستم مدیریت ۵S مزایای زیادی دارد و میتواند با استفاده از اصول پنجگانه ای که شامل تفکیک و تعمیر ترتیب و تنظیم و تمیزی تداوم و ایمنی وتعلیم و انضباط است کمک شایانی به سازمان ها جهت کاهش ضایعات و پسماندها و خرابی ها کند هدف اصلی ۵S بهسازی فرایندهای سازمان وحذف اتلاف است. این سیستم مدیریتی می تواند فرهنگ سازمانی را به سمت و سوی بهره وری بیشتر و کاهش ضایعات سوق دهد. استقرار این سیستم درکشورهای پیشرفته از الزامات اساسی و بنیادی جهت استقرار بهتر سیستمهای مدیریت کیفیت می باشد. دراین مقاله به معرفی این سیستم مدیریتی و موفقیت های ناشی از این سیستم درکاهش ضایعات و مدیریت پسماند ها در سازمان های موفق پرداخته می شود.