سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

جواد ملکوتی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای
عبدا… غلامی – کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای

چکیده:

سازمانها انتظار وقوع یک شرایط بحرانی یا اضطراری، خصوصا بنحوی که بر روی پرسنل، تجهیزات و فعالیتهای اقتصادیشان تاثیر بگذارد را ندارند؛با این وجود حقیقت این است که وضعیتهای اضطراری و فجایع بنابر دلایل مختلف، با توجه به ماهیت فعالیتهای سازمان، شرایط جغرافیایی منطقه وسایر ریسک فاکتورها روی می دهند و می توانند به همه کس، در همه جا و همه زمان آسیب و صدمه وارد نمایند . بهترین راه برای حفاظت اموالسازمان در برابر بحران ها و شرایط اضطراری، تدوین و توسعه سیستم مدیریت اقدام در شرایط اضطراری است. داشتن رویکرد فرایندی در اینخصوص، علاوه بر پاسخگویی به الزامات استانداردهای تدوین شده در خصوص مباحث ایمنی می تواند روند پایه ریزی سیستماتیک مدیریت شرایط اضطراری را در محیط کار فراهم سازد؛ بدین منظور سیستم مدیریت شرایط اضطراری براساس استاندارد ایزو ۴۵۵۱۱ در یکی از پالایشگاه های جنوب کشور مستقر گردید؛ آنالیز شکاف و ممیزی صورت گرفته در قبل و بعد از استقرار سیستم مدیریت شرایط اضطراری نشان داد که عدم انطباقهای عمده از ۷ مورد به ۲ مورد و عدم انطباقهای جزئی از ۴۷ مورد به ۴۱ مورد کاهش یافته که این موضوع موید اثرات مثبت سیستم مدیریتیاستقرار یافته می باشد