سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

هدی حاجی باقری –
مریم قوانلو قاجار –
اسماعیل صالحی –

چکیده:

پارک های شهری در تلطیف فضای شهری، ایجاد آرامش برای افراد ساکن در شهر و هم چنین در جبران بسیاری از نیازهای روحی انسانی که پدیده شهرنشینی به میزان وسیعی آنرا محدود نموده است ، نقش به سزایی دارند . در این راستا موضوعات بهداشت ، ایمنی و محیط زیست ، از جمله موارد مهمی است که از بروز حوادث ، ایجاد احساس عدم امنیت و سایر اثرات نا مطلوب جلوگیری می نماید. هدف از این پژوهش ارائه شاخص های مربوط به هرکدام از موارد ایمنی ، بهداشت و محیط زیست و بررسی عوامل موثر بر آنها و ارائه راهکارهای مدیریتی می باشد. بدین منظور از طریق بررسی های میدانی، از روش پرسشنامه ، جهت دریافت نظرات کارشناسان ، در مورد وضعیت بهداشت ، ایمنی و محیط زیست تعدادی از پارک های منطقه یک شهرداری تهران استفاده گردید و نتایج آن به کمک نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در نهایت برتری گزینه محیط زیست بر ایمنی و سلامت حاصل شد.