سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

سکینه علی پورنیلاش – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
آرزو هنرجوئی – کارشناس میکروبیولوژی

چکیده:

هدف ازانجام این مقاله اجرای سیستم تجزیه و تحلیل خطر و نقاط کنترل بحرانی HACCP به عنوان اثربخش ترین روش برای بیشترین میزان ایجاد ایمنی درمحصول ماست همزده و چکیده تولیدی درشرکت شیرپاستوریزه پگاه گیلان می باشد این سیستم سبب کاهش ریسک بیماریهای ناشی از آلودگی محصولات غذایی از طریق شناسایی و کاهش خطرات جاری و بالقوه درتولید محصولات میگردد و به دلیل تکیه بیشتر ودقیق تر برنقاط کنترل بحرانی CCP سبب کاهش هزینه های بازرسی و آزمون می شود مراحل اجرایی استقرار HACCP برای تولید محصول ماست همزده عبارتنداز تشکیل تیم HACCP بررس یو ایجاد ویژگیهای محصول ماست همزده ترسیم نمودار جریان کار ماست همزده تایید نمودار جریان کار درمحل شناسایی و ارزیابی تمامی خطرات بالقوه مربوط به هرمرحله تجیزه و تحلیل خطر و بررسی اقدامات کنترلی تعیین نقاط کنترل بحرانی طرح ریزی HACCP برقراری روشهای تصدیق و مستندسازی و حفظ سوابق که نقاط CCP تولید ماست همزده تعیین شده توسط تیم HACCP و۷ مرحله : دریافت و بازرسی شیرخام خطرشیمیایی و میکروبی عبور ازصافی مخلوط ماده خشک و نمک پاستوریزاسیون ۹۵-۹۰درجه به مدت ۵ دقیقه عبورازصافی مخلوط شیرخشک و آب پاستوریزاسیون شیرذخیره شده درارلن جهت استارتر ۹۵-۹۰ به مدت ۳۰دقیقه انبارش و سردخانه گذاری دمای حداکثر ۸درجه و حمل توزیع دمای حداکثر ۸ درجه میباشند.