سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی بتن ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

داریوش محمدی زنجیرانی – استادیار گروه مدیریت صنعتی دانشگاه خلیج فارس
علیرضا بازدار – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی

چکیده:

کارگاههای تیرسازی یکی ازمهمترین تامین کنندگان اقلام ضروری در شبکه های توزیع برق هستند که وظیفه تولید تیرهای بتنی را برمبنای استانداردهای خاص و متداول برعهده دارند درکشور مان نیز اگرچه تولید این تیرها براساس استاندارد تیرهای بتنی مسلح و پیش تنیده صورت میگیرد لیکن به سبب وجود مشکلات متعددی که به عواملی نظیر کیفیت پایین مصالح کمبود دانش فنی نقصان عملکرد عوامل اجرایی تولید فقدان بازار رقابتی سالم و … مرتبط می شود تولیدات کارگاههای تیرسازی از کیفیت لازم برخوردار نبوده و ضعفهای پنهان محصولات پس ازمدتی آشکار گردیده و هزینه های متعددی را در مجموعه شرکت توانیر و نیز برای سایر ذینفعان به دنبال خواهد داشت در این مقاله تلاش شده تا تجربه تدوین به کارگیری سیستم بهبود عملکرد در کارگاههای تیرسازی طرف قرار داد شرکت توزیع برق استان بوشهر در قلمروی زمانی سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۸۸ مرور شده و فرایند استقرار رویکردهای کنترل آماری فرایند برمبنای چرخه بهره وری در کارگاههای تولید تیر بتنی بیان شود.