سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای رویکردهای نوین در مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

حمیدرضا ف – استادیار، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه الزهراء ، تهران
محسن گرایی – کارشناسی ، مهندسی صنایع ، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه آزاد اسلامی، و

چکیده:

با گستردگی عوامل مؤثر مختلف در تصمیم گیری مناسب جهت تهیه بسته مناسب ماشینآلات صنع تی و انجام اتوماس یون صحیح ، نیاز به استفاده از فرآیندها و روشهای مختلف تصمیم گیری را ضروری می سازد از جمله این عوامل می توان به در نظر گرفتن نوع تولید ، میزان تولید راندمان تأسیسات ، تقاضای بازار ، ملاحظات فنی در بسته های ماشین آلات صنعتی، میزان سرمایه، نوع چیدمان، محدودیت های اقلیمی، منطقه ای و اراضی برای نصب ماشین آلات، اشاره نمود. در این تحقیق با مدلسا زی ریاض ی فرآیند تصمیم گیری در انتخاب ماشین آلات مربوط به هر بسته اتوماسیون صنعتی ، تأثیرات متقابل عوامل کم ی مؤثر را در نظر گرفته، وسپس به تهیه پایگاه گسترده ای از مدلهای ریاضی ، براساس بسته های اتوماسیون ماشین آلات صنعتی در معادن مربوطه پرداخته شده و آنگاه با توجه به سایر اطلاعات فنی، نظرات کارشناس و اصول حاکم در انتخاب فرآیند ه ای صنع تی به طراح ی سیستم هوشمند و خبره در حیطه تصمیم گیری اتوماسیون معادن شن و ماسه پرداخته گردید. این امر می تواند گا می بس یار اثر بخش در این حوزه بوده که موجب اقتصادی تر و رقابتی تر شدن تولید، و افزایش کارایی و بهره وری می گرد د. ای ن سیستم به صورت کاربردی و براساس اطلاعات موجود در یکی از معادن شن و ماسه طراحی شده است