مقاله «استقامت نامه»، اثری ناشناخته از قرن نهم هجری در شرح اسرار و مفاهیم استقامت که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار و تابستان ۱۳۹۲ در ادبیات پایداری (ادب و زبان نشریه دانشکده ادبیات و علوم انسانی کرمان) از صفحه ۲۵۷ تا ۲۷۰ منتشر شده است.
نام: «استقامت نامه»، اثری ناشناخته از قرن نهم هجری در شرح اسرار و مفاهیم استقامت
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله استقامت
مقاله عرفان و تصوف
مقاله قرن نهم هجری
مقاله جمالی اردستانی
مقاله آثار ناشناخته

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یلمه ها احمدرضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
بخش عظیمی از میراث مکتوب ادب فارسی، آن چنانکه بایسته و شایسته است، احیا نشده و تعداد فراوانی از نسخه های خطی که نمایانگر اصلی این میراث و درحقیقت سند شیوه اندیشه و پنداشت گذشتگان است، در گوشه و کنار کتابخانه های مختلف همچون خاموشانی اند که در بوته فراموشی قرار دارند. یکی از این آثار مجهول القدر و ناشناخته، «استقامت نامه» از «جمالی اردستانی»، مفسر، صوفی، شاعر و عارف شیعی مذهب قرن نهم هجری است. او آثار فراوانی در زمینه حالات و مقامات صوفیه و نیز تعالیم و تعابیر عرفانی، از خود به جای نهاده است؛ تا جایی که رضا قلی خان هدایت، او را پس از عطار نیشابوری، صاحب بیشترین مثنویات دانسته است. استقامت نامه اثری است به نظم و نثر، مشتمل بر حدود ۹۵۰ بیت که جمالی آن را در زمینه استقامت و پایداری در تصوف و عرفان، با تفسیر آیات قرآنی و تبیین دیدگاه های صوفیانه، به زبانی نسبتا ساده تالیف نموده است. این پژوهش بر آن است تا برای نخستین بار، به معرفی این اثر بی نام و نشان، به همراه بررسی کوتاهی از آن بپردازد.