سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

صفر پاشائی – دانشجوی کارشناسی ارشد سازه دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکد
موسی مظلوم – استادیار دانشگاه تریت دبیر شهید رجایی تهران- دانشکده عمران

چکیده:

به علت روانی زیاد بتن خود تراکم SCC در این نوع بتن ها بحث جدایی دانه های شن و ته نشینی در قسمت پایین حائز اهمیت می باشد. این درحالیست که برسی مسئله جداشدگی پس از قرار گیری بتن در محل نهایی مدنظر می باشد. جهت بررسی این مسئله نمومه های مختلفی از بتن تهیه شده و آزمایشهای مورد نظر یکی به صورت عینی و دیگری با استفاده از تکنیک پردازش تصویر روی این نمونه ها انجام شد. ب توجه به عدم وضوح کامل مرز بین مصالح شنی و ریزدانه ، از قوانین طراحی شده در جعبه منطق فازی جهت تفکیک این دو مورد استفاده گردید. مقایسه نتایج حاکی از قابلیت بالای منطق فازی در چنین مسائلی می باشد.