سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نوزدهمین کنفرانس مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدحسن عامری – دانشگاه تربیت مدرس
شاهرخ فرهنگی – دانشگاه تهران

چکیده:

کنترل کننده میان فاز از ادوات FACTS نسبتا جدید میب اشد که برای کنترل شارش توان درخط و کاهشجریان اتصال کوتاه مورد استفاده قرارمیگیرد با استفاده از مبدلهای الکترونیک قدرت دینامیک IPC را میتوان افزایش داد اما هزینه های ساخت نیز افزایش می یابد برای حل این مشکل دراین مقاله ساختاری جدید برای IPC با استفاده از جبران کننده سنکرون استاتیکی سری به عنوان جابجاگر فاز معرفی می شود همچنین مدل ریاضی جدیدی براساس ا ستفاده از SSSC به جای جابجاگرفاز استخراج می شودکه براساس آن روش بهینه برای کنترل IPC با ساختار جدید انتخاب می شود درخاتمه عملکرد دینامیکی سیستم پیشنهادی بوسیله شبیه اسزی دربرنامه PSCAD با فرض اینکه IPC به باس ۲۳۰Kv نمونه از شبکه برق ایران متصل شده است تحلیل می شود.